CNC sečenje

CNC sečenje

Gasno i plazma rezanje materijala od 1 do 300mm

TehniCom d.o.o. pruža usluge rezanja metala CNC mašinama. Možemo vršiti gasno i plazma rezanje materijala debljine od 1 do 300mm. Ceo proces sečenja CNC mašinom vrši se brzo, posebno plazma sečenje metala koje je veoma efikasno.

Gasno rezanje CNC mašinom koristimo za sečenje čelika od 5 do 300mm, a postupak je posebno efikasan prilikom sečenja debljih komada. Gasno sečenja CNC mašinom spada u termičke postupke pri čemu se temperatura postiže sagorevanjem gorivog gasa i gasa kiseonika.

Plazma CNC sečenje bazirana je na principu zatvorenog strujnog kola i koristi se za rezanje svih vrsta elektroprovodivih metala. Plazma CNC sečenje je veoma brzo i efikasno, a postiže se visok nivo obrade, proces je bezbedniji i moguće je seći materijale debljine od 1 do 100mm.

Plazma CNC sečenje primenjuje se za:

čelik
aluminijum
prohrom

Iskoriste brzinu i preciznost gasnog i plazma CNC rezanja metala, a TehniCom d.o.o. će realizovati sve vaše ideje. Popunite upitnik i zakažite besplatne konsultacije kako bismo dogovorili sve detalje.

Popunite kratak upitnik i zakažite besplatne konsultacije